28 August 2020

Totale ontzorging met het digitaal inmeten van binnendeuren met Prosys

Tegenwoordig gaat het monteren van binnendeuren hand-in-hand met het digitaal inmeten met behulp van de Prosys methode. Een methode die resulteert in snel, goed, schoon en gemonteerd maatwerk. Iets wat fijn is, omdat het er op de bouwplaats vaak best hectisch aan toe gaat. Wil je meer weten over de voordelen van deze methode voor jouw project? En wil je weten wat je moet verwachten wanneer een deurenleverancier je binnendeuren digitaal gaat inmeten? Lees dan verder om helemaal op de hoogte zijn van de te nemen stappen binnen de Prosys methode.

 

Het start allemaal met een goede voorbereiding

Bij goed projectmanagement hoort uiteraard ook een goede voorbereiding. Onderdeel van de Prosys methode is een stukje projectanalyse voordat het inmeten plaatsvindt, om zo alle componenten te betrekken die een rol spelen in het project waar de binnendeuren geplaatst moeten worden. De specificaties worden door de leverancier verzamelt en waar nodig geeft deze persoonlijk advies met betrekking tot bijvoorbeeld brandwerendheid en andere functionaliteiten. Zo worden alle te hanteren toleranties en procedures die van toepassing zijn afgestemd.


De planningsvoordelen van Prosys

Prosys biedt ook veel planningsvoordelen; alle procesfasen zijn namelijk geïntegreerd in dit planningssysteem. Dit systeem volgt nauwgezet de voortgang van het bouwproces waardoor er op alle niveaus inzicht is in de tijdschema’s voor inmeten, produceren en monteren. Zo wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met het bouwtempo en de routing. Een project wordt eigenlijk in behapbare stukken opgedeeld en wordt per onderdeel gekeken naar onder andere de planning, oplevering, montage en facturatie van dit onderdeel.

 

Een exacte maatvoering van de binnendeuren

Het digitale inmeten op locatie gebeurt met digitale meetapparatuur die de exacte contouren van het kozijn op de millimeter nauwkeurig bepaalt, zodat er kozijnvolgend geproduceerd kan worden. Dankzij deze techniek is het mogelijk om een gedetailleerd bestand op te stellen waarin verwerkt is waar de diverse bewerkingen en infrezingen in de binnendeuren moeten plaatsvinden en wat daarbij de maten zijn. Denk hierbij aan de scharnieren en slotgaten, maar ook eventuele valdorpels of glasopeningen. Tevens zorgt het digitaal inmeten voor een vermindering van fouten omdat je in een vroeg stadium al afwijkingen kan signaleren waardoor je faalkosten kan voorkomen. Al met al een efficiënte manier van werken.

 

Toleranties op orde? Dan pas productie vrijgeven

Bij de Prosys methode wordt de productie van deuren pas vrijgegeven wanneer alle variabelen binnen de vooraf benoemde toleranties vallen. Hierdoor heb je de zekerheid dat al jouw gemonteerde deur-kozijncombinatie bij oplevering aan alle benodigde eisen voldoen, zoals hang- en sluitnaden die conform de actuele normering zijn, maar ook voorkom je bijvoorbeeld dat de brandwerendheid wordt aangetast door schaven of door andere bewerkingen in een later stadium.
Van een machinale productie kan je een perfect product verwachten, iets wat bij een handwerk nooit helemaal het geval kan zijn. Een (menselijk) foutje is namelijk zo gemaakt. In de fabriek vinden bewerkingen plaats ten behoeve van de montage; een geconditioneerde, geïndustrialiseerde omgeving.

 

Snelle montage van de binnendeuren op locatie

Met de Prosys methode realiseer je een zo kort mogelijke doorlooptijd op de bouwlocatie wat een groot voordeel is. Door al het voorbereidend werk kan op de locatie zelf snel en efficiënt te werk worden gegaan, een bijdrage aan slimme bouwlogistiek. Doordat de bewerkingen in de fabriek plaatsvinden, is er automatisch ook minder montage-afval op je bouwlocatie. Wel zo fijn en veilig werken, minder stof en schaafsel op locatie.
De binnendeuren zullen na montage een perfecte passing hebben, zowel functioneel als visueel, wat een tevreden opdrachtgever betekent.

 

Een totale ontzorging met Prosys

Samengevat is de Prosys methode een fijne aanpak binnen de bouwwereld doordat zoveel mogelijk bewerkingen in de fabriek plaatsvinden, wat traditioneel ooit door een monteur op locatie werd gedaan. Zo kan een efficiënte montage op locatie worden gerealiseerd met een kortere doorlooptijd en behoud jij een schonere bouwlocatie. Door de uitgebreide ondersteuning in de voorbereidende fase dalen de faalkosten aanzienlijk én is het eindproduct nauwkeuriger. 

Nog vragen over wat de Prosys methode voor jouw bouwproject betekent? Neem gerust contact op, we helpen je graag op weg.

New Call-to-action

Marc Vriessen

Geschreven door Marc Vriessen

Over dit blog

In het Limburgia blog delen we tips, inspiratie en informatie over binnendeuren in de utiliteitsbouw.

Deel dit blog!

  

 

 

Meld jezelf aan voor ons blog

 

 

Laatste blogartikelen